top of page

เรียนรู้ "ภาษาสมอง" เพื่อเข้าใจการทำงานของสมองและพัฒนาได้อย่าง Genius

ในโลกใบนี้นั้นมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมายเป็นหลายพันล้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษากาย หรือภาษาใจ และยังแตกแยกย่อยลงไปในแต่ละเผ่าพันธุ์....

เรียนรู้ "ภาษาสมอง" เพื่อเข้าใจการทำงานของสมองและพัฒนาได้อย่าง Genius

ในโลกใบนี้นั้นมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารอยู่มากมายเป็นหลายพันล้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษากาย หรือภาษาใจ และยังแตกแยกย่อยลงไปในแต่ละเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือสัตว์ ในเผ่าพันธุ์มนุษย์เอง ก็ยังแบ่งออกไปตามแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน ทุกที่ ทุกเผ่าพันธุ์ล้วนมีภาษาเป็นของตนเอง สมองของมนุษย์เองก็มีภาษาเฉพาะตัวเช่นเดียวกัน

การทำงานของสมองนั้น ‘มักจะจดจำเป็นภาพ มากกว่าตัวอักษร’ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสมองเราจำเป็นภาพซะทีเดียว เพียงแต่ภาษาที่สมองเราใช้บันทึกข้อมูลนั้น เราเรียกว่า “ภาษาภาพ”

พ่อแม่หลายคนคงเคยได้ยินเทคนิคการจำ โดยวิธีการทำ Mind Map หรือการใช้สีเข้ามาช่วยให้เด็ก ๆ สามารถจดจำได้ง่ายขึ้น ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานแบบ ‘ภาษาสมอง’ หรือ VFF (Visual + Feeling + Focus) นั่นเอง

1. Visual
คือการแปลงข้อมูลต่างๆที่ดูยึกยือบนหนังสือหรือจากข้อมูลที่ได้รับมารูปแบบใดก็ตาม แปลงให้เป็นภาพที่ใกล้เคียงกับสิ่งๆ นั้นมากที่สุด หรือ ถ้าจากตัวหนังสือก็เปลี่ยนให้เป็น Mind Mapping หรือวาด Icon บางอย่างแทนค่าแต่ละส่วน

2. Feeling
การใส่อารมณ์ความรู้สึกให้กับความเข้าใจนั้น ๆ เช่นการสร้างเรื่องทั้งหมดร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน ให้เนื้อหานั้นถูกเล่าผ่านความรู้สึก หาความเชื่อมโยงด้วยการใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไป

3. Focus
ข้อนี้เป็นธรรมชาติของงาน งานไหนที่เรามีความตั้งใจ เอาใจใส่คิดวิเคราะห์แยกแยะไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน สมองจะรู้ตัวว่านี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องการจะใช้ประโยชน์จากมัน

ดังนั้นการทบทวนช่วยจะช่วยให้สมองจดจำได้ง่ายขึ้น ยิ่งทวนก็ยิ่งเข้าใจ ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งง่าย ทบทวนไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าสู่ความจำระยะยาว เมื่อได้รู้จัก ‘ภาษาของสมอง’ แล้วพ่อแม่อาจนำเทคนิคนี้ไปสอนให้กับลูกเพื่อช่วยส่งเสริมในการเรียนให้ดีขึ้นได้ หากมีความจำที่ดีได้แล้ว แล้วการเรียนของน้อง ๆ ก็จะไม่ยากอีกต่อไป

bottom of page