Kids in Art Class

knowledge

Read more

ความรู้ยอดนิยม

ทำอย่างไร เมื่อ "ลูกไม่กล้าแสดงออก"
ทำอย่างไร เมื่อ "ลูกไม่กล้าแสดงออก"

“ความกล้าแสดงออก” เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กในยุคนี้ เด็กที่มีความกล้าแสดงออก มักจะมองเห็น #โอกาสต่าง ๆ ที่เข้ามา...

ทำไมลูกถึง "โกหก"
ทำไมลูกถึง "โกหก"

“การโกหก” มีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพูดตรงข้ามความจริง พูดเกินความจริง แต่งเรื่องขึ้นใหม่ ไม่พูดบางอย่างหรือพูดไม่หมด โยนความผิด ฯลฯ...

ทำอย่างไร เมื่อ "ลูกไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง"
ทำอย่างไร เมื่อ "ลูกไม่กล้าทำอะไรด้วยตัวเอง"

ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการ "ขาดความเอาใจใส่" และ "ขาดการอบรมระเบียบวินัย"...

ควร "ลงโทษ" อย่างไร เมื่อลูกทำผิด
ควร "ลงโทษ" อย่างไร เมื่อลูกทำผิด

พ่อแม่โดยส่วนใหญ่มักจะ “ดุด่า หรือ ตี” เมื่อลูกทำผิด แต่รู้หรือไม่ว่าการลงโทษแบบนั้น เป็นการทำร้ายร่างกายและจิตใจของลูกให้เกิดความเจ็บปวด...

ดีที่สุดสำหรับ "ลูก" หรือ "พ่อแม่"
ดีที่สุดสำหรับ "ลูก" หรือ "พ่อแม่"

พ่อแม่ทุกคนย่อม “ปรารถนาดี” และต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก แต่บางครั้ง "สิ่งที่ดีที่สุด" ที่พ่อแม่พยายามมอบให้กับลูกนั้น...

ต้องให้ลูกเรียนแค่ไหน จึงจะ "ดีพอ" และ "ดีพอ"
ต้องให้ลูกเรียนแค่ไหน จึงจะ "ดีพอ" และ "ดีพอ"

ทุกคนอาจเคยได้ยินกันดีว่า “วิชา คือ อาวุธ” พ่อแม่จึงอยากให้ลูกได้เรียนมาก ๆ เพื่อให้มีความรู้ติดตัว เมื่อลูกโตขึ้นในวันข้างหน้าจะได้มีควา...

ความรู้ที่น่าสนใจ

บทความที่คุณน่าจะชอบ

ทักษะสมอง

พัฒนาพ่อแม่