Material 01-02.png

นำความรู้ วิชาใหม่ ที่สามารถตอบทุกคำถาม

ช่วยแก้ทุกปัญหาระหว่างพ่อ แม่ และ ลูก

NEURO

PSYCHOLOGY

อ่านสมองคนได้ ภายใน 5 นาที

เมื่อลูกผ่านการทำแบบทดสอบ “GeniusX ALPHA”
ทำให้รู้ระบบความคิด พฤติกรรม การกระทำ และผลลัพธ์ พ่อแม่จึงสามารถส่งเสริมและให้คำแนะนำกับลูกได้อย่างเหมาะสมและสนับสนุนสิ่งที่ลูกชอบอย่างตรงเป้าหมาย

“สมองอัจฉริยะ” เด็กทุกคนสร้างได้

 

พร้อมหรือยัง ?

สำเนาของ GNX Alpha_GNX Alpha-left-E.png
สำเนาของ GNX Alpha_GNX Alpha-left-G.png
สำเนาของ GNX Alpha_GNX Alpha-left-N.png
สำเนาของ GNX Alpha_GNX Alpha-left-I.png
สำเนาของ GNX Alpha_GNX Alpha-left-S.png
สำเนาของ GNX Alpha_GNX Alpha-left-U.png

GeniusX ALPHA

Brain Skill Development Test

for KIDs

เราศึกษาและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
จนได้แบบทดสอบวัดทักษะสมองที่มีความแม่นยำ
เฉพาะที่ GeniusX ALPHA
SPACEQ-Test.png
Growth-Mindset-Test.png
GeniusX-ALPHA-Test.png
GeniusX ALPHA Test
Growth Mindset Test
SPACEQ Test
แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพและตัวตนสำหรับเด็ก
แบบทดสอบวัดความฉลาดทั้ง 5 ด้าน สำหรับเด็ก
แบบทดสอบวัดกรอบความคิดและทัศนคติของเด็ก

bg-sky.png
Row2_Module-01.png
ban-bluesky.png

เรียนรู้และยอมรับ

ความเป็นตนเอง

Row2_Module-03.png
ban-bluesky.png

รู้จักควบคุม

ความรู้สึกและจิตใจ

Row2_Module-05.png
ban-bluesky.png

รับมือได้ทุกสถานการณ์

ด้วยสมองอัจฉริยะ

Row2_Module-02.png
ban-bluesky.png

รู้เท่าทันระบบ

ความคิดอย่างลึกซึ้ง

Row2_Module-04.png
ban-bluesky.png

กล้าแสดงความคิดเห็น

และรับฟังผู้อื่น

Row2_Module-06.png
ban-bluesky.png

มีความฝันและมุ่งมั่น

เพื่อความสำเร็จ

Our service

learning.png
test.png
seminar.png
Personal Test
  • GeniusX ALPHA Test
  • Growth Mindset Test
  • SPACEQ Test
Course
Online & offline Learning course to improve brain skill
  • Brain 10 Course
Seminar
How to improve brain skill
coming soon 

BRAIN SKILLS

for KIDS

เพราะเราเชื่อว่า... "ผลลัพธ์ของชีวิต"

มาจากระบบคิดตั้งแต่วัยเยาว์

เจาะลึกศักยภาพลูก สู่อาชีพในอนาคต

bgweb.jpg

ฝึกวิธีคิด เพื่อ ทักษะในศตวรรษที่ 21

Row3_module-01.png

Analytical Thinking

ระบบการคิดวิเคราะห์

Row3_module-02.png

Creative Thinking

ความคิดสร้างสรรค์

Row3_module-03.png

Problem Solving

รับมือและแก้ไขปัญหา

bg-sky_edited_edited.jpg

เข้าใจระบบความคิด ผ่านวิชาใหม่

อ่านสมองลูก ได้จริง

Logo-01.png
Untitled-1-01.png

เรียนผ่าน Facebook Group ดูได้ไม่จำกัด

เริ่มเรียนครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

module-01.png
module-02.png
module-03.png
module-04.png
module-05.png
module-06.png
module-07.png
module-08.png
module-09.png
module-10.png
Untitled-1-02.png
bg-qqq.png

Inspiration Quote

Row4_Quote1.png

Blog

รวบรวมความรู้ด้านสมอง พัฒนาการ และต่อยอดความสำเร็จ

หลังจากที่ลูกได้ทำแบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" แล้ว ได้ผลออกมาไวมาก ๆ เป็นแบบทดสอบใหม่ที่มีผลวิเคราะห์ที่ละเอียดมากค่ะ ให้ข้อมูลครบทุกด้านถึง 20 หน้า และแน่นอนเลยคือ แม่ได้รู้ถึงจุดเด่นจุดด้อย ความชอบ ความถนัด และความสนใจที่ตรงกับตัวตนของลูกอย่างชัดเจน ทำให้แม่มั่นใจและพร้อมที่จะพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไปพร้อมกับเค้าได้อย่างตรงเป้าหมาย

S__16883739.jpg

น้องคลาสิก & แม่เมย์

แม่ได้มีโอกาสให้น้องมีมีได้ลองทำแบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" พอวิเคราะห์ผลออกมาแล้ว ทำให้แม่ได้รู้จักตัวตนของลูกมากขึ้น รู้ข้อดี ข้อเสียของลูกอย่างตรงจุดเลย รู้ว่าลูกชอบอะไร และตัวน้องมีมีก็นำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อได้อีกด้วย แม่ ๆ อย่างเราก็ควรรู้เพื่อที่เราจะได้ผลักดันส่งเสริมลูกได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เหมาะกับพ่อแม่และลูกยุคใหม่มากค่ะ

171912.jpg

น้องมีมี & แม่กิ๊ฟต์

แทมได้ให้น้องฮุดด้าทำแบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" ดูแล้ว ผลลัพธ์มีความแม่นยำ แถมมีคำแนะนำเสริมที่ดีให้ด้วยนะคะ อ่านสมองลูกได้ใน 5 นาที สะท้อนความเป็นตัวของฮุดด้าชัดเจนมากค่ะ เช่น เรื่องที่เค้าเป็นคนช่างพูด ชอบกิจกรรมและการแสดงออก ทำให้แทมรู้ว่ามาถูกทางแล้วที่จะส่งเสริมให้เค้าได้ทำในสิ่งที่เค้าชอบและถนัดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ

182698139_808768169764505_63733700919610

น้องฮุดด้า & แม่แทม

น้องมีมี & แม่กิ๊ฟต์
น้องมีมี & แม่กิ๊ฟต์

แม่ได้มีโอกาสให้น้องมีมีได้ลองทำแบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" พอวิเคราะห์ผลออกมาแล้ว ทำให้แม่ได้รู้จักตัวตนของลูกมากขึ้น รู้ข้อดี ข้อเสียของลูกอย่างตรงจุดเลย รู้ว่าลูกชอบอะไร และตัวน้องมีมีก็นำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อได้อีกด้วย แม่ ๆ อย่างเราก็ควรรู้เพื่อที่เราจะได้ผลักดันส่งเสริมลูกได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เหมาะกับพ่อแม่และลูกยุคใหม่มากค่ะ

Add a Title
Add a Title

Describe your image

Add a Title
Add a Title

Describe your image

น้องมีมี & แม่กิ๊ฟต์
น้องมีมี & แม่กิ๊ฟต์

แม่ได้มีโอกาสให้น้องมีมีได้ลองทำแบบทดสอบ "GeniusX ALPHA" พอวิเคราะห์ผลออกมาแล้ว ทำให้แม่ได้รู้จักตัวตนของลูกมากขึ้น รู้ข้อดี ข้อเสียของลูกอย่างตรงจุดเลย รู้ว่าลูกชอบอะไร และตัวน้องมีมีก็นำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อได้อีกด้วย แม่ ๆ อย่างเราก็ควรรู้เพื่อที่เราจะได้ผลักดันส่งเสริมลูกได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เหมาะกับพ่อแม่และลูกยุคใหม่มากค่ะ

1/12
Key Tags
GenuisexAlpha-Logo.png

บริษัท นิวโรจีเนียส จำกัด

088-555-2466

Social Media :
  • Facebook
  • YouTube

สนใจลงโฆษณากับ GeniusX Alpha
คุณอีฟNatchaya@pinkoon.com )

Search :

© 2021 GeniusX Alpha

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09:00 – 18:00 น.