Kid%20Brain-01_edited.jpg

แบบทดสอบเจาะลึกศักยภาพเด็ก

ถอดรหัสความโดดเด่น เพื่อความสำเร็จในอนาคต

BG05-2-01_edited.png

“การค้นพบตัวเอง” เป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบันเราพบปัญหาเป็นจำนวนมากที่ เด็กไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ไม่มีอาชีพที่ใฝ่ฝัน จึงไม่ได้ฝึกทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านติดตัวไว้ และไม่มีเป้าหมายในอนาคต

 

หากลูกของคุณได้รู้จักตนเองตั้งแต่ยังเด็ก รู้ว่าตนเองชอบอะไร มีความถนัดหรือความสามารถในด้านไหน รวมทั้งพ่อแม่ได้รู้จักลูกมากขึ้น ก็จะสามารถส่งเสริมลูกได้อย่างเหมาะสมในสิ่งที่ลูกถนัด ทำให้ เด็กสามารถออกแบบอนาคตในแบบของตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้

Best Friends

การที่เด็กรู้จักตนเองทำให้...

  • เด็กเข้าใจตนเอง และรู้วิธีไปสู่ความสำเร็จในแบบของตนเองได้

  • ออกแบบชีวิตของเด็กได้เหมาะสมกับตัวตนของเขา

  • ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกได้มากขึ้น

  • พ่อแม่สามารถส่งเสริมได้อย่างตรงจุด

  • ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

  • ลดปัญหาการไม่เข้าใจกันระหว่างตนเอง และ ผู้อื่น

  • สามารถเข้าใจและรับมือกับคนได้
    ทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์

Happy Twins

ร่วมกันค้นพบตัวตนของลูก
ผ่านแบบทดสอบ
GeniusX ALPHA

alpha_salekit2.webp
BG04-01.png

แบบทดสอบวิชาใหม่
เข้าใจสมองผ่านคำถาม 30 ข้อ

วิเคราะห์ผลอย่างละเอียด
มากถึง 20 หน้า

เสริมคำแนะนำทุกด้าน
ประยุกต์ใช้ได้จริง

รู้จุดเด่น จุดด้อย
แก้ไขและพัฒนาได้ทันที

อ่านสมองได้ เข้าใจตัวตนที่ซ่อนอยู่

รู้ผลวิเคราะห์ได้ใน 5 นาที

Material 01-04-04.png

เป้าหมายของเรา

สมอง + สัมพันธ์ + สำเร็จ

มีผลลัพธ์ เท่ากับ "ความสุข"

GeniusX ALPHA

สร้างขึ้นจากวิชาสมัยใหม่ เพื่อผสมผสานชีวิต คิดอย่างคนรุ่นใหม่ ออกมาเป็น

Life Strategy

กลยุทธ์ชีวิต

ด้วยการเรียนรู้ระบบคิดในรูปแบบของตนเอง

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว และมีความสุข

ในทุกช่วงชีวิต ปลดล็อกความคิดตั้งแต่ "วัยเยาว์"

GeniusX ALPHA

Test

399

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile-01.png