top of page
Kid%20Brain-01_edited.jpg
GNX Alpha_final-01.png
GNX Alpha_final-01.png

แบบทดสอบเจาะลึกศักยภาพเด็ก

ถอดรหัสความโดดเด่น เพื่อความสำเร็จในอนาคต

BG05-2-01_edited.png

“การค้นพบตัวเอง” เป็นสิ่งสำคัญ

ในปัจจุบันเราพบปัญหาเป็นจำนวนมากที่ เด็กไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ไม่มีอาชีพที่ใฝ่ฝัน จึงไม่ได้ฝึกทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านติดตัวไว้ และไม่มีเป้าหมายในอนาคต

 

หากลูกของคุณได้รู้จักตนเองตั้งแต่ยังเด็ก รู้ว่าตนเองชอบอะไร มีความถนัดหรือความสามารถในด้านไหน รวมทั้งพ่อแม่ได้รู้จักลูกมากขึ้น ก็จะสามารถส่งเสริมลูกได้อย่างเหมาะสมในสิ่งที่ลูกถนัด ทำให้ เด็กสามารถออกแบบอนาคตในแบบของตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้

ทำความรู้จัก แบบทดสอบ ALPHA
Best Friends

การที่เด็กรู้จักตนเองทำให้...

 • เด็กเข้าใจตนเอง และรู้วิธีไปสู่ความสำเร็จในแบบของตนเองได้

 • ออกแบบชีวิตของเด็กได้เหมาะสมกับตัวตนของเขา

 • ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกได้มากขึ้น

 • พ่อแม่สามารถส่งเสริมได้อย่างตรงจุด

 • ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

 • ลดปัญหาการไม่เข้าใจกันระหว่างตนเอง และ ผู้อื่น

 • สามารถเข้าใจและรับมือกับคนได้
  ทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์

Happy Twins
mobile-01.png
GeniusX-ALPHA-Test.png

แบบทดสอบ
GeniusX ALPHA

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพและตัวตนสำหรับเด็ก

ที่ผสมผสานหลักการทาง Neuroscience

(ประสาทวิทยาศาสตร์) ร่วมกับ Psychology (จิตวิทยา) นวัตกรรมใหม่ แห่งศตวรรษนี้

 

โดยแบ่งเด็กออกเป็น 6 ประเภท
จากระบบความคิดและความโดดเด่นของพฤติกรรมเฉพาะบุคคล สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อย และศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของลูกคุณได้ "ลดเวลา เพิ่มโอกาส ลงทุนได้ถูกทาง"

ร่วมกันค้นพบตัวตนของลูก
ผ่านแบบทดสอบ
GeniusX ALPHA

ร่วมกันค้นพบตัวตนของลูก
ผ่านแบบทดสอบ
GeniusX ALPHA

ความรู้สึกของผู้ทดลองใช้

แบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์

รับผลวิเคราะห์ได้ทันที

geniusxbook-01.png
 • แบบทดสอบ าะลึกระบบความคิดของเด็กรายบุคคล

 • ผลวิเคราะห์ รายบุคคลอย่างละเอียด มากถึง 20 หน้า

 • เข้าใจ ระบบความคิด รู้จักตัวตนของเด็กอย่างรอบด้าน

 • ลดเวลา ตามหาความถนัดของเด็กได้ทันที

 • รู้จุดเด่น และ จุดด้อยของเด็ก แก้ไขและพัฒนาได้ทัน

 • เทคนิค การจัดการด้านการเงิน สำหรับเด็กแต่ละบุคคล

 • แนะนำ กิจกรรมและลักษณะการเรียนรู้ที่เหมาะสม

 • เสริมคำแนะนำ รับมือทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

 • วิธีการเอาตัวรอด และแนวทางความสำเร็จเฉพาะบุคคล

 • ดูผลทดสอบย้อนหลังได้ ไม่จำกัด

เหมาะกับใคร ?

 • เด็กอายุมากกว่า 6 ปี

 • คุณพ่อคุณแม่ที่อยากรู้ความถนัด และตัวตนของลูก

1,500
alpha_salekit2.webp
BG04-01.png

แบบทดสอบวิชาใหม่
เข้าใจสมองผ่านคำถาม 30 ข้อ

วิเคราะห์ผลอย่างละเอียด
มากถึง 20 หน้า

เสริมคำแนะนำทุกด้าน
ประยุกต์ใช้ได้จริง

รู้จุดเด่น จุดด้อย
แก้ไขและพัฒนาได้ทันที

อ่านสมองได้ เข้าใจตัวตนที่ซ่อนอยู่

รู้ผลวิเคราะห์ได้ใน 5 นาที

Material 01-04-04.png

เป้าหมายของเรา

สมอง + สัมพันธ์ + สำเร็จ

มีผลลัพธ์ เท่ากับ "ความสุข"

GeniusX ALPHA

สร้างขึ้นจากวิชาสมัยใหม่ เพื่อผสมผสานชีวิต คิดอย่างคนรุ่นใหม่ ออกมาเป็น

Life Strategy

กลยุทธ์ชีวิต

ด้วยการเรียนรู้ระบบคิดในรูปแบบของตนเอง

มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว และมีความสุข

ในทุกช่วงชีวิต ปลดล็อกความคิดตั้งแต่ "วัยเยาว์"

ตัวอย่างผลวิเคราะห์

ความรู้สึกของผู้ทดลองใช้

GeniusX ALPHA

Test

399

จากราคาปกติ 1500 บ.

รับส่วนลดพิเศษ 73% ทันที !
LINE_logo.png
mobile-01.png
bottom of page