top of page

แบบทดสอบ
Growth Mindset

Growth-Mindset-SPACEQ-Test-01.png

แบบทดสอบวัดกรอบความคิดและทัศนคติของเด็ก

ที่ส่งผลต่อความเชื่อ พฤติกรรม หรือการแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคน

แบบทดสอบนี้จะช่วยให้เด็กรู้ทันความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของตนเอง นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาความคิดให้เติบโตและสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

mobile_g-01.png
logoGrowth-01.png

แบบทดสอบปลดล็อกความคิด

ค้นหาคำตอบเพื่อพัฒนาชีวิตได้ไม่มีที่สิ้นสุด

  • ผลวิเคราะห์กรอบความคิดและทัศนคติอย่างละเอียด 20 หน้า

  • วิธีพัฒนากรอบความคิดจาก 20 สถานการณ์

  • วิธีเสริมสร้างความมั่นใจรายบุคคล

  • ดูผลวิเคราะห์ย้อนหลังได้ไม่จำกัด

เหมาะกับใคร ?

  • เด็กที่ไม่มั่นใจในตนเอง รวมถึงไม่กล้าแสดงออก

  • เด็กที่กลัวความผิดพลาด

  • เด็กที่อยากพัฒนาตนเอง แต่ยังติดกับดักความคิด

  • เด็กที่เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้ และต้องการคำแนะนำที่เหมาะสม

สมัครตอนนี้

Growth Mindset
Test

ICON. PAckage-01.png

แบบทดสอบวัดกรอบความคิด

(สำหรับเด็ก)

397.-

ปกติ 1500 บ.

ICON. PAckage-02.png

หลักสูตรพัฒนากรอบความคิด

(สำหรับเด็ก)

497.-

ปกติ 1500 บ.

ICON. PAckage-03.png

แบบทดสอบ + หลักสูตรออนไลน์

500.-

ปกติ 3000 บ.

Growth Mindset
Course Online

สมัครคู่
Growth Mindset
Bundle Pack

bottom of page