shutterstock_1739337296.jpg
parent9-01.png

แบบทดสอบสำหรับพ่อแม่

พร้อมวิเคราะห์แนวทางการรับมือลูกยุคใหม่

Types of Parenting

ศาสตร์การเลี้ยงดูลูก แห่งศตวรรษที่ 21

ช่วยให้การเลี้ยงดูลูกเป็นเรื่องง่าย ที่พ่อแม่ยุคใหม่ไม่รู้ไม่ได้

ในประเทศไทยมีครอบครัวอยู่จำนวน 20 กว่าล้านครอบครัวทั่วประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่รัก หรือลูกไม่เก่ง แต่เกิดจาก ความไม่รู้ และไม่เข้าใจ ในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี 

 

จากเด็กจำนวน 19 ล้านคน สถิติที่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพบว่า อยู่กับครอบครัวที่พ่อแม่ ครบสมบูรณ์เป็นอันดับที่ 2 รองจากเด็กที่ครอบครัวแตกแยก ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาของเด็กอยู่ที่การเลี้ยงดู มากกว่าปัญหาจากปัจจัยองค์ประกอบอื่น ๆ ของครอบครัว คุณสามารถหยุดปัญหาที่คุณกำลังกังวลอยู่ได้จากการเข้าใจ และมองเห็นวิธีการที่ถูกต้องก่อนที่จะสายเกินไป

พ่อแม่แบบ PARENT9

คุณคือพ่อแม่แบบไหน ?

มาค้นหาคำตอบ และวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ช่วยคุณได้จริง

แบบทดสอบที่แบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ออกเป็น 9 แบบ

เข้าใจตนเอง เข้าใจลูก เพื่อรับมือได้อย่างถูกวิธี

นำไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีความสุข เลี้ยงลูกได้อย่างมั่นใจ

การเลี้ยงดูของคุณส่งผลต่อลูกอย่างไร

PARENT9

Test

699

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile_pr-01.png