top of page
shutterstock_1739337296.jpg

แบบทดสอบสำหรับพ่อแม่

พร้อมวิเคราะห์แนวทางการรับมือลูกยุคใหม่

Types of Parenting

ศาสตร์การเลี้ยงดูลูก แห่งศตวรรษที่ 21

ช่วยให้การเลี้ยงดูลูกเป็นเรื่องง่าย ที่พ่อแม่ยุคใหม่ไม่รู้ไม่ได้

ในประเทศไทยมีครอบครัวอยู่จำนวน 20 กว่าล้านครอบครัวทั่วประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ไม่ใช่เพราะพ่อแม่ไม่รัก หรือลูกไม่เก่ง แต่เกิดจาก ความไม่รู้ และไม่เข้าใจ ในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี 

 

จากเด็กจำนวน 19 ล้านคน สถิติที่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพบว่า อยู่กับครอบครัวที่พ่อแม่ ครบสมบูรณ์เป็นอันดับที่ 2 รองจากเด็กที่ครอบครัวแตกแยก ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาของเด็กอยู่ที่การเลี้ยงดู มากกว่าปัญหาจากปัจจัยองค์ประกอบอื่น ๆ ของครอบครัว คุณสามารถหยุดปัญหาที่คุณกำลังกังวลอยู่ได้จากการเข้าใจ และมองเห็นวิธีการที่ถูกต้องก่อนที่จะสายเกินไป

แบบทดสอบ
PARENT9

Growth_Space-02.png

แบบทดสอบที่ วิเคราะห์และสะท้อนตัวตนในการเลี้ยงดู ของพ่อแม่ โดยแบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูออกเป็น 9 ประเภท จากการแสดงออกทางพฤติกรรมที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูก ซึ่งส่งผลต่อระบบความคิดและการกระทำของลูก ทำให้พ่อแม่รู้เท่าทันตนเองและสามารถรับมือกับลูกได้อย่างเหมาะสม เพราะการเข้าใจลูก คือ สิ่งไม่เล็กที่เด็กต้องการ

mobile_pr-01.png
ICON2_white3-01.png

แบบทดสอบสะท้อนการเลี้ยงดู

 • ผลวิเคราะห์การเลี้ยงดูของพ่อแม่แบบเฉพาะบุคคล

 • เรียนรู้ลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ทั้ง 9 แบบ

 • วิธีการเลี้ยงดูลูกอย่างเหมาะสม

 • เรียนรู้และเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ของรูปแบบการเลี้ยงดูลูกแต่ละประเภท

 • เทคนิคและวิธีการปรับการเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับเด็กเฉพาะบุคคล

 • ดูผลวิเคระาห์ย้อนหลังได้ไม่จำกัด

รู้แนวทาง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

 • พ่อแม่ที่มีลูกในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะลูกวัยรุ่น

 • พ่อแม่ที่กำลังมีปัญหาคุยกับลูกไม่เข้าใจกัน

 • พ่อแม่ที่อยากทำความเข้าใจกับลูกให้มากขึ้น

 • พ่อแม่ที่อยากปรับความสัมพันธ์ระหว่างลูกให้ดีขึ้น

 • พ่อแม่ที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงดูลูก

 • พ่อแม่ที่ต้องการปรับการเลี้ยงดูลูกให้มีประสิทธิภาพ

 • พ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุด 

 • พ่อแม่ที่อยากให้ลูกประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

เหมาะกับใคร ?

ทำความรู้จักแบบทดสอบพ่อแม่

พ่อแม่แบบ PARENT9

คุณคือพ่อแม่แบบไหน ?

มาค้นหาคำตอบ และวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ช่วยคุณได้จริง

แบบทดสอบที่แบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ออกเป็น 9 แบบ

เข้าใจตนเอง เข้าใจลูก เพื่อรับมือได้อย่างถูกวิธี

นำไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีความสุข เลี้ยงลูกได้อย่างมั่นใจ

การเลี้ยงดูของคุณส่งผลต่อลูกอย่างไร

PARENT9

Test

699

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile_pr-01.png
bottom of page