top of page

รู้หรือไม่ "การชม" ช่วยพัฒนาสมองได้

Updated: Apr 11, 2021

รู้หรือไม่... พ่อแม่มีส่วนช่วยพัฒนาสมองลูกได้ จากสิ่งง่าย ๆ ด้วย "การชม" เพราะสมองของเด็กสามารถเปลี่ยนแปลง

และเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัด


จะดีกว่าไหม? หากเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้


"การทำอะไรสำเร็จ จะส่งผลให้สมองเกิดการพัฒนา" เมื่อเด็กรู้สึกว่าทำสิ่งใดสำเร็จ เขาจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง และส่งผลให้เป็นเด็กที่มั่นใจในตนเอง

ดังนั้น "การชม" จึงเป็นสิ่งสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กรู้สึกได้ถึงความสำเร็จ และมีกำลังใจที่จะทำสิ่งอื่น ๆ ต่อไป การชมทำได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นจะต้องชมเฉพาะเวลาลูกทำอะไรสำเร็จแล้วเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น...

☑ ชมตั้งแต่เขาเริ่มต้นทำบางอย่าง ☑ ชมในระหว่างทำสิ่งนั้น ☑ ชมเมื่อเห็นพัฒนาการหรือความก้าวหน้าในสิ่งที่เขาทำ ☑ ชมเมื่อเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ ☑ ชมเมื่อเขาทำสิ่งนั้นสำเร็จ

และที่สำคัญคือ ควรชมด้วย "น้ำเสียงที่น่าตื่นเต้น" ให้ลูกรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำ การทำเช่นนี้จะเป็นการให้กำลังใจในสิ่งที่เขาทำ และส่งเสริมให้เขามีความกล้าลอง กล้าทำ และเรียนรู้ประสบการณ์อย่างหลากหลายด้าน


ซึ่งในอีกทางเมื่อทำสิ่งใดล้มเหลวบ้าง ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เขาควรจะได้เรียนรู้เช่นกัน และยิ่งเด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ มากเท่าไหร่ ก็เหมือนยิ่งเปิดโลกของเขาให้กว้างใหญ่มากเท่านั้น...

GeniusX ALPHA สมองอัจฉริยะ ชนะเกมชีวิต “เพราะเราใช้ความสุข ออกแบบอนาคต”

27 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page