top of page
BG06-01.png
LOGO growth_mindset2-01.png

แบบทดสอบวัดกรอบความคิดเด็ก

ปลดล็อกทัศนคติ พัฒนาชีวิตได้ไม่มีที่สิ้นสุด

ปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้เพื่อความสำเร็จ

การพัฒนา Mindset ถือเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับในวงการจิตวิทยาว่า "มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ และการดำเนินชีวิตของคนเราอย่างมาก" เมื่อคนเรามี Mindset อย่างไรก็จะส่งผลต่อการความสำเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตอย่างนั้น เพราะการดำเนินชีวิตของคนเราจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับระบบความคิดเป็นตัวกำหนด 

"กรอบความคิด" หรือความเชื่อของแต่ละบุคคลว่า ความฉลาด ความสําเร็จ และความสามารถด้านต่างๆ ของตนเองนั้นสามารถพัฒนาได้ ตามต้องการ ด้วยการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ ประกอบกับความมุ่งมั่น ความพยายามเพื่อไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น กรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset

shutterstock_353503052.jpg

เด็กที่มี
Growth Mindset
จะสามารถ

 • เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด

 • มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายได้ เมื่อพบเจอปัญหาจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

 • พัฒนาตนเองได้ ขนขวายอยากพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 • รับมือกับปัญหาได้ ไม่กลัวกับปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา

 • เต็มที่เสมอ ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะทำให้ดีที่สุด

shutterstock_266646026.jpg
ทำความรู้จักแบบทสอบ Growth

แบบทดสอบ
Growth Mindset

Growth-Mindset-SPACEQ-Test-01.png

แบบทดสอบวัดกรอบความคิดและทัศนคติของเด็ก

ที่ส่งผลต่อความเชื่อ พฤติกรรม หรือการแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคน

แบบทดสอบนี้จะช่วยให้เด็กรู้ทันความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของตนเอง นำไปสู่แนวทางในการพัฒนาความคิดให้เติบโตและสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

mobile_g-01.png
 • ผลวิเคราะห์กรอบความคิดและทัศนคติอย่างละเอียด 20 หน้า

 • วิธีพัฒนากรอบความคิดจาก 20 สถานการณ์

 • วิธีเสริมสร้างความมั่นใจรายบุคคล

 • ดูผลวิเคราะห์ย้อนหลังได้ไม่จำกัด

เหมาะกับใคร ?

 • เด็กที่ไม่มั่นใจในตนเอง รวมถึงไม่กล้าแสดงออก

 • เด็กที่กลัวความผิดพลาด

 • เด็กที่อยากพัฒนาตนเอง แต่ยังติดกับดักความคิด

 • เด็กที่เชื่อมั่นว่าตนเองทำได้ และต้องการคำแนะนำที่เหมาะสม

logoGrowth-01.png

แบบทดสอบปลดล็อกความคิด

ค้นหาคำตอบเพื่อพัฒนาชีวิตได้ไม่มีที่สิ้นสุด

ICOn.001.jpg
Growth_graph-01.png

อธิบายผลและ
วิเคราะห์แนวโน้ม
Growth Mindset

เปิดมุมมองความคิด พัฒนาทักษะชีวิต

เจาะลึกวิธีคิดผ่านการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง

แบบทดสอบ
วัดกรอบความคิดและทัศนคติ
ผ่าน 20 สถานการณ์

เสริมคำแนะนำ
และวิธีการสร้าง
ความมั่นใจ

ครบถ้วน
ทุกสถานการณ์
รอบด้านในที่เดียว

Growth Mindset

Test

397

จากราคาปกติ 1500 บ.

mobile_g-01.png
bottom of page